Om skibet

Det nuværende skib er fra 1934, men siden 1882 har et skoleskib med navnet Georg Stage sejlet og undervist unge mennesker i at leve og arbejde til søs. Vi er blevet rigtigt dygtige til at uddanne dygtige søfolk, fordi vi har så mange års erfaring.

På et togt med Skoleskibet Georg Stage vil du få erfaringer med og viden om, hvordan det er at arbejde på et skib. Du får en uddannelse til ubefaren skibsassistent og kan efter de 21 uger om bord gå ud og få et rigtigt job.

Uddannelsen foregår om bord på den tremastede fuldrigger Georg Stage, som jo er et skib. Her vil du møde rutiner og få oplevelser, som du ikke finder på tilsvarende skoler på land.