Sundhedsbevis

For at kunne mønstre på et dansk skib, skal du være i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis. Sundhedsbeviset udstedes af en søfartslæge. Ved antagelse sender vi en fortegnelse over søfartslæger. Sundhedsbeviset er gratis, hvis du viser dit antagelsesbrev hos lægen. Det gyldige søfartsbevis skal sendes til Georg Stage senest 14 dage efter, at du har modtaget antagelsesbeviset fra os.

Inden togtets begyndelse skal du sikre dig, at du er vaccineret mod stivkrampe. Desuden anbefaler vi, at du får foretaget et almindeligt tandeftersyn.

Elever, der skal bruge medicin regelmæssigt, f.eks. mod astma, skal selv sørge for at have tilstrækkelig beholdning til togtet.

Lider du af ADHD eller ADD kan du normalt ikke komme med på togt, men kontakt stiftelsen, før du ansøger om antagelse, så ser vi om vi kan hjælpe dig.