Betaling

Alle udgifter betales af Lichtenbergs Fond.

groenlandske elever paa georg stage 2017